LỊCH TRÌNH XE CHẠY

HẢI PHÒNG → NGHỆ AN
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường Limousine 22 phòng Vip; Giá: 440.000 VNĐ
Vp Hải Phòng: Số 324 Đ. Bùi Viện, Q. Lê Chân
Vp Nghệ An: 45 Trường Chinh – Tp. Vinh – Nghệ An
21:50
Bx Cầu Rào: 280B Lạch Tray, P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền
Bx Thượng Lý: 52 Đ. Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Vp Hải Phòng: Số 324 Đ. Bùi Viện, Q. Lê Chân
Bx Vinh: 77 Lê Lợi – P. Lê Lợi – Tp. Vinh – Nghệ An
Bx Cầu Rào: 280B Lạch Tray, P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền
Bx Thượng Lý: 52 Đ. Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Giường 40 chỗ; Giá: 270.000 VNĐ
Vp Hải Phòng: Số 324 Đ. Bùi Viện, Q. Lê Chân
Vp Nghệ An: 45 Trường Chinh – Tp. Vinh – Nghệ An
07:30 – 08:20 – 10:20 – 12:15 – 16:00 – 19:00 – 19:30 – 21:00 – 21:30 – 22:15
Bx Cầu Rào: 280B Lạch Tray, P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền
Bx Thượng Lý: 52 Đ. Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Vp Hải Phòng: Số 324 Đ. Bùi Viện, Q. Lê Chân
Bx Vinh: 77 Lê Lợi – P. Lê Lợi – Tp. Vinh – Nghệ An
Bx Cầu Rào: 280B Lạch Tray, P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền
Bx Thượng Lý: 52 Đ. Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng

ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường Limousine 22 phòng Vip; Giá: 440.000 VNĐ
Vp Nghệ An: 45 Trường Chinh – Tp. Vinh – Nghệ An
Vp Hải Phòng: Số 324 Đ. Bùi Viện, Q. Lê Chân
21:30
Bx Cầu Rào: 280B Lạch Tray, P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền
Bx Thượng Lý: 52 Đ. Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Bx Vinh: 77 Lê Lợi – P. Lê Lợi – Tp. Vinh – Nghệ An
Vp Hải Phòng: Số 324 Đ. Bùi Viện, Q. Lê Chân
Bx Cầu Rào: 280B Lạch Tray, P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền
Bx Thượng Lý: 52 Đ. Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Giường 40 chỗ; Giá: 270.000 VNĐ
Vp Nghệ An: 45 Trường Chinh – Tp. Vinh – Nghệ An
Vp Hải Phòng: Số 324 Đ. Bùi Viện, Q. Lê Chân
06:20 – 07:00 – 09:00 – 15:00 – 16:00 – 19:10 – 19:30 – 20:00 – 20:40 – 21:00 – 22:00
Bx Cầu Rào: 280B Lạch Tray, P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền
Bx Thượng Lý: 52 Đ. Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Bx Vinh: 77 Lê Lợi – P. Lê Lợi – Tp. Vinh – Nghệ An
Vp Hải Phòng: Số 324 Đ. Bùi Viện, Q. Lê Chân
Bx Cầu Rào: 280B Lạch Tray, P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền
Bx Thượng Lý: 52 Đ. Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng

ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường Limousine 22 phòng Vip; Giá: 440.000 VNĐ
Vp Hải Phòng: Số 324 Đ. Bùi Viện, Q. Lê Chân
Bx Hà Tĩnh: Đ. Hàm Nghi – X. Thạch Đài – H. Thạch Hà
21:50
Bx Cầu Rào: 280B Lạch Tray, P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền
Bx Thượng Lý: 52 Đ. Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Giường 40 chỗ; Giá: 310.000 VNĐ
Vp Hải Phòng: Số 324 Đ. Bùi Viện, Q. Lê Chân
Bx Hà Tĩnh: Đ. Hàm Nghi – X. Thạch Đài – H. Thạch Hà
07:30 – 10:20 -12:15 – 16:00 – 19:00 – 21:00 – 22:15
Bx Cầu Rào: 280B Lạch Tray, P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền
Bx Thượng Lý: 52 Đ. Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng

ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường Limousine 22 phòng Vip; Giá: 440.000 VNĐ
Bx Hà Tĩnh: Đ. Hàm Nghi – X. Thạch Đài – H. Thạch Hà
Vp Hải Phòng: Số 324 Đ. Bùi Viện, Q. Lê Chân
21:30
Bx Cầu Rào: 280B Lạch Tray, P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền
Bx Thượng Lý: 52 Đ. Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Giường 40 chỗ; Giá: 310.000 VNĐ
Bx Hà Tĩnh: Đ. Hàm Nghi – X. Thạch Đài – H. Thạch Hà
Vp Hải Phòng: Số 324 Đ. Bùi Viện, Q. Lê Chân
07:00 – 09:00 – 15:00 – 19:10 – 20:00 – 20:40 – 21:00 – 22:00
Bx Cầu Rào: 280B Lạch Tray, P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền
Bx Thượng Lý: 52 Đ. Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng

ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường Limousine 22 phòng Vip; Giá: 440.000 VNĐ
Vp Thái Bình: Phố Kỳ Đồng, Tp. Thái Bình, Thái Bình
Vp Hải Phòng: Số 324 Đ. Bùi Viện, Q. Lê Chân
21:40
Bx Cầu Rào: 280B Lạch Tray, P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền
Bx Thượng Lý: 52 Đ. Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Giường 40 chỗ; Giá: 270.000 VNĐ
Vp Thái Bình: Phố Kỳ Đồng, Tp. Thái Bình, Thái Bình
Vp Hải Phòng: Số 324 Đ. Bùi Viện, Q. Lê Chân
06:20 – 07:00 – 09:00 – 15:00 – 16:00 – 19:10 – 19:30 – 20:40 – 21:00 – 22:00
Bx Cầu Rào: 280B Lạch Tray, P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền
Bx Thượng Lý: 52 Đ. Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng

ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường Limousine 22 phòng Vip; Giá: 440.000 VNĐ
Vp Hải Phòng: Số 324 Đ. Bùi Viện, Q. Lê Chân
Vp Thái Bình: Phố Kỳ Đồng, Tp. Thái Bình, Thái Bình
21:50
Bx Cầu Rào: 280B Lạch Tray, P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền
Bx Thượng Lý: 52 Đ. Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Giường 40 chỗ; Giá: 270.000 VNĐ
Vp Hải Phòng: Số 324 Đ. Bùi Viện, Q. Lê Chân
Vp Thái Bình: Phố Kỳ Đồng, Tp. Thái Bình, Thái Bình
07:30 – 08:20 – 10:20 – 12:15 -16:00 – 19:00 – 19:30 – 21:00 – 21:30 – 22:15
Bx Cầu Rào: 280B Lạch Tray, P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền
Bx Thượng Lý: 52 Đ. Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng

ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường Limousine 22 phòng Vip; Giá: 440.000 VNĐ
Vp Hải Phòng: Số 324 Đ. Bùi Viện, Q. Lê Chân
Điểm đón / trả Nam Định: Big C Nam Định: QL 10, X. Lộc Hòa, Nam Định
21:50
Bx Cầu Rào: 280B Lạch Tray, P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền
Bx Thượng Lý: 52 Đ. Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Giường 40 chỗ; Giá: 140.000 VNĐ
Vp Hải Phòng: Số 324 Đ. Bùi Viện, Q. Lê Chân
Điểm đón / trả Nam Định: Big C Nam Định: QL 10, X. Lộc Hòa, Nam Định
07:30 – 08:20 – 10:20 – 12:15 -16:00 – 19:00 – 19:30 – 21:00 – 21:30 – 22:15
Bx Cầu Rào: 280B Lạch Tray, P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền
Bx Thượng Lý: 52 Đ. Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng

ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường Limousine 22 phòng Vip; Giá: 440.000 VNĐ
Điểm đón / trả Nam Định: Big C Nam Định: QL 10, X. Lộc Hòa, Nam Định
Vp Hải Phòng: Số 324 Đ. Bùi Viện, Q. Lê Chân
21:30
Bx Cầu Rào: 280B Lạch Tray, P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền
Bx Thượng Lý: 52 Đ. Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Giường 40 chỗ; Giá: 140.000 VNĐ
Điểm đón / trả Nam Định: Big C Nam Định: QL 10, X. Lộc Hòa, Nam Định
Vp Hải Phòng: Số 324 Đ. Bùi Viện, Q. Lê Chân
06:20 – 07:00 – 09:00 – 15:00 – 16:00 – 19:10 – 19:30 – 20:00 – 20:40 – 21:00 – 22:00

Bx Cầu Rào: 280B Lạch Tray, P. Đổng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền
Bx Thượng Lý: 52 Đ. Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng